Velour

Utstillinger

Et designstudio.
Med fokus på visuell formidling i rom.

Gestapos mest ettersøkte nordmenn // Valdres Folkemuseum

Utstillingsdesign: Art Director: Velour, designer: Tata & Friends.

 

Fargerike Fellesskap – Kvitt raseri // Valdres Folkemuseum

Utstillingsdesign: Art Director: Velour, designer: Velour.

 

Kongevegen // Valdres Folkemuseum

Utstillingsdesign: Art Director: Velour, designer: Tata & Friends og Velour.

 

Historien bak fredstegnet // Nobels Fredssenter

Om utstillingen: Fredstegnet er i dag et internasjonalt symbol for fred. Men hvordan ble det til? Ta en titt på utstillingen på Nobels Fredssenter og på kunstverket ‘Choose Love’ by Bon Tomme. Utstillingsdesign: Art Director: Nobels Fredssenter og designer: Velour

 

Tias Eckhoff // Valdres Folkemuseum

Om utstillingen: Tias Eckhoff (1926–2016) fra Valdres var kjent som en av de fremste industri-designerne i landet i mer enn seks tiår. Med årene har en rekke av produktene hans blitt allemannseige og designklassikere både i Norge og i utlandet. Utstillingsdesign: Art Director: Velour, designer: Marta Botas


Vann og avfall // Pumpehuset i Uppsala

Om utstillingen: Pumpehuset i Uppsala har blitt totalrenovert og er nå gjenstand for miljøutstillingen for ungdom om vann, avfall og resikulering. Velour har gjort grafisk innhold i samarbeid med Logic interactive og Uppsala museum.

 

Deathtrip // MA Ungdom på Norsk vegmuseum

Om utstillingen: DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot rus og kjøring. De beste bidragene har blitt til en utstilling, først en roadtrip-utstilling, deretter en semi-permanent utstilling på Vegmuseet i Fåvang.
Utstillingsdesign: Velour

 

Dei Store Forteljingane // Valdres Folkemuseum

Om utstillingen: Valdres Folkemusem stod for utstillingen "Dei Store Forteljingane" som omhandlet det å stå utenfor et samfunn. Fra et utdrag i katalogteksten: "Det verkelege livet er sjeldan som i reklamane. Statistikkane fortel om mobbing i skulane og om barnefattigdom, om einsemd og isolasjon. Her i Valdres, som elles i landet. Ikkje alle kjenner seg inkludert når fotballaget tek oppstilling. Ikkje alle kjenner seg medrekna når partiet, foreldreutvalet eller grendelaget skal velje kandidatar blant bygdas beste menn og kvinner. Å stå fram med meiningane sine kan òg vere ei prøve".
Utstillingsdesign: Velour og Bolt Metall

 

Grunnlovsjubileum // Randsfjordmuseene

Om utstillingen: Grunnlovsjubileet i 2014 ble feiret med en utstilling på Randsfjordmuseene. Den interaktive utstillingen var et samarbeid mellom museene, Logic interactive (teknisk og interiør), Velour (Art Director) og Tata&Friends (designer).

 

Langeleiken // Valdres Folkemuseum

Om utstillingen: I Norge har det vært spilt langeleik i mer enn 500 år, og instrumentet er et av våre eldste strengeinstrument. Fram til midten av 1700-tallet var instrumentet i bruk i store delar av landet. Selv om musikktradisjonen og kunnskapen om langeleiken har dødd ut mange steder, er instrumentet fremdeles en livskraftig del av norsk musikkliv. 20 instrument og deres historie kan sees på Valdres Folkemuseum. 
Utstillingsdesign: Velour

 

Johanne Kolstad // Valdres Folkemuseum og Skimuseet i Holmenkollen

Om utstillingen: "Det er litt synd at ikke flere vet hvem Kolstad var. Hun var jo på en måte den første, store kvinnelige hopperen. Men det er sånn det er.". Anette Sagen. D2. En utstilling om Johanne Kolstad som satte den første offisielle verdensrekorden for kvinner, hennes liv i USA og hjemme i Valdres.
Utstillingsdesign: Velour (Art Director), Tata&Friends (designer)

 

Folkemusikk og Nasjonalisme // Valdres Folkemuseum

Om utstillingen: Vandreutstillingen retter fokus mot konstruktive og destruktive forestillinger om ”det norske”. Utstillingen sier noe om hva som kan skje når sverming for folkekulturen får plass innenfor ideologiske bevegelser og politiske miljøer.
Utstillingsdesign: Velour